JobBootcamp

Re-integratie spoor 1 | Terug aan het werk na ziekte

Re-integratie spoor 1 is er voor medewerker(s) die begeleiding nodig hebben om terug te keren naar werk in het eerste ziektejaar. Hierin bieden wij begeleiding voor zowel u als uw medewerker(s).

Wanneer schakel je een bedrijf in om te helpen bij de re-integratie?

Uw medewerker is ziek en kan niet werken. Er is in de 6e week een traject van start gegaan waaruit is gebleken dat u als werkgever zorg moet dragen voor de re-integratie van uw medewerker, op het tempo dat uw bedrijfsarts aangeeft. U heeft al snel door dat de begeleiding u (te) veel tijd kost en de problematiek u onbekend is, het is waarschijnlijk – gelukkig maar – niet uw expertise. Dan is het tijd voor professionele begeleiding voor uw medewerker!

Wat is dat nu re-integratie spoor 1?

Uw medewerker heeft zich ziek gemeld en u heeft dat direct doorgegeven aan uw bedrijfsarts of arbodienst. Op het moment dat de ziekte bijna 6 weken duurt moet er een traject starten dat in het teken staat van het re-integreren van uw medewerker: Re-integratie spoor 1.

Simpelweg kunnen we stellen dat het doel binnen spoor 1 is: re-integreren binnen de eigen functie of een andere passende functie binnen het eigen bedrijf.

Re-intergratie spoor 1 kan pas starten zodra de werknemer is aangemeld bij de bedrijfsarts voor een probleemanalyse (week 6) en u (de werkgever) vervolgens een plan van aanpak heeft opgesteld tot re-integratie.

Wat biedt JobBootcamp?

Binnen re-integratie spoor 1 bieden we zowel ondersteuning aan de medewerker (begeleiding) als aan u als werkgever (trajectondersteuning).

Hierbij kunt u denken aan interventies die in het teken staan van de gedachten weer op orde brengen om te komen tot actie die past bij de situatie. Vaak doen we dit door het identificeren en analyseren knelpunten, zoals:

  • Omgaan met bijvoorbeeld boosheid, frustratie of teleurstelling in het werk
  • Stijl van gedrag of communicatie dat leidt tot botsing of het niet begrijpen
  • Conditioneringen en of belemmerende overtuigingen die ervoor zorgen dat de medewerker niet wordt begrepen of verkeerd wordt begrepen

Van de analyse gaan we over tot actie. We maken een plan van aanpak en zorgen dat de kandidaat weer met plezier naar het werk toe kan gaan. Hoewel we ons best doen om uw medewerker weer terug te laten keren binnen uw bedrijf, blijkt het soms dat dit niet mogelijk of wenselijk is.

Hieruit volgt een rapportage aan de werkgever op procesniveau. De door de medewerker gedeelde problematieken worden niet in de rapportage aan de werkgever meegenomen.

Hoe werkt dat?

JobBootcamp koppelt de coach aan de medewerker die nodig is en waarmee de medewerker een klik heeft, met deze coach heeft de medewerker de intake. Tijdens deze intake staan de wensen en ontwikkeling centraal. De coach onderzoekt hoe het met de deelnemer gaat in emotionele zin en welke onderdelen uit ons programma zinvol en of urgent zijn.

Vanuit de intake gaan we aan de slag met het re-integratietraject

  • We starten met het denken in mogelijkheden, welke frisse en inspirerende ideeën zijn er waar we naar gaan streven in dit traject
  • Aandacht voor fysieke fitheid, afhankelijk van de behoefte besteden we specifieke aandacht aan de vitaliteit
  • Welke blokkades zijn er waar we rekening mee moeten houden? Denk aan conditioneringen, automatismen in denkwijze en gedrag kunnen voor blokkades zorgen, die re-integratie in de weg staan
  • Op basis van het plan van aanpak dat is gemaakt met de werkgever gaan we aan de slag met de ontwikkelingen om de re-integratie te doen slagen

Wat is het resultaat?

De medewerker is gere-integreerd in de eigen functie, heeft een andere passende job gevonden of is door naar spoor 2.

Contact

Graag gaan we met u in gesprek over uw uitdagingen en de oplossingen die JobBootcamp kan bieden op het gebied van re-integratie spoor 1 en de concrete invulling van een traject. Dit hangt heel erg af van de (persoonlijke) situatie en de behoeften van werkgever en werknemer.

Neem hiervoor contact op met 030-227 03 96 of via info@jobbootcamp.nl. Wilt u liever door ons benaderd worden? Laat dan hiernaast uw gegevens achter.

Volg:
JobBootcamp | Lange Nieuwstraat 105 | 3512 PG Utrecht | tel. 030-227 03 96 | mail. info@jobbootcamp.nl