JobBootcamp

Re-integratie spoor 2 | Werken aan de toekomst

Re-integratie spoor 2 is er voor medewerker(s) die begeleiding nodig hebben om terug te keren in het werkproces in het tweede ziektejaar, waarbij er door de huidige werkgever geen passende arbeid geboden kan worden. Er moet naar een passende functie bij een nieuwe werkgever worden gezocht.

Wanneer schakel je JobBootcamp in om te helpen bij de re-integratie spoor 2 (het tweede ziekte jaar)?

Uw medewerker is (bijna) 1 jaar ziek en er is een evaluatiemoment geweest of komt er aan. Dit is het moment waarop begeleiding naar werk actief moet worden ingezet namens of door de werkgever. Aangezien bij dit proces nogal wat expertise komt is het raadzaam om hier een gespecialiseerd bedrijf bij in te schakelen

Wat is dat nu re-integratie spoor 2?

Het doel van spoor 2 is: re-integreren!
Nog steeds mag dat binnen de eigen functie of bij de huidige organisatie zijn, maar aangezien er al een langere fase (een jaar) is geprobeerd te re-integreren binnen de organisatie ligt de focus nu meestal op een functie buiten de huidig werkgever.

Uw medewerker is één jaar ziek, er is een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) ingevuld door de bedrijfsarts en er is een arbeidsdeskundig onderzoek geweest. De rapportage van het arbeidsdeskundig onderzoek is de basis waarop spoor 2 wordt ingericht.

Mocht het onverhoopt niet lukken om te re-integreren in het tweede jaar, dan volgt een beoordeling door het UWV of de werkgever voldoende heeft gedaan om de re-integratie te doen slagen. Daarbij is het van belang dat de juiste stappen zijn gezet. Daar bent u als werkgever voor verantwoordelijk. Het is dan ook raadzaam om het UWV al eerder te vragen of de werkgever de juiste stappen heeft gezet.

Wat biedt JobBootcamp?

Volledige ondersteuning in de re-integratie spoor 2, voor zowel werknemer (begeleidingstraject) als werkgever (trajectondersteuning). Door het gesprek aan te gaan met de medewerker proberen we de gedachten weer op orde te brengen. Dit met als doel het komen tot actie die leidt tot het denken in mogelijkheden en kansen zien en grijpen.

 • Identificeren en analyseren van eventuele knelpunten zoals:
  • Omgaan met bijvoorbeeld boosheid, frustratie of teleurstelling in het werk
  • Stijl van gedrag of communicatie dat leidt tot botsing of het niet begrijpen
  • Conditioneringen en of belemmerende overtuigingen die ervoor zorgen dat de medewerker niet wordt begrepen of verkeerd wordt begrepen
 • Van de analyse gaan we over tot actie, maken een plan van aanpak en zorgen dat de kandidaat weer met plezier naar het werk toe kan gaan
 • Rapportage aan de werkgever op procesniveau, de medewerker deelt de problematieken met de coach die deze niet rapporteert aan de werkgever.

Hoe werkt het?

JobBootcamp koppelt de coach aan de medewerker die nodig is en waarmee de medewerker een klik heeft. Met deze coach heeft de medewerker de intake. Tijdens de intake staan de wensen en ontwikkeling van de medewerker centraal. De coach onderzoekt hoe het met de deelnemer gaat in emotionele zin en welke onderdelen uit ons programma zinvol, urgent of wenselijk zijn.

Vanuit de intake gaan we aan de slag met het re-integratietraject.

Bij de re-intergratie spoor 2 moet je dan denken aan:

 • We starten met het denken in mogelijkheden. Welke frisse en inspirerende ideeën zijn er om te komen tot een toekomst waarin passend werk is gevonden waar ook werkplezier bij hoort?
 • Aandacht voor fysieke fitheid, afhankelijk van de behoefte besteden we specifieke aandacht aan de vitaliteit
 • Welke blokkades zijn er waar we rekening mee moeten houden? Denk aan conditioneringen, automatismen in denkwijze en gedrag die voor blokkades kunnen zorgen en daarmee de re-integratie in de weg staan
 • Op basis van het plan van aanpak en het arbeidsdeskundig onderzoek gaan we aan de slag met de ontwikkelingen om de re-integratie te doen slagen
 • We maken een profielschets, dit is een opsomming van:
  • Kennis
  • Kunde
  • Ervaring
  • Realistische mogelijkheden voor een nieuwe baan
  • Kwaliteiten
 • Maar belangrijker nog de motivatie voor werk
 • We maken een zoekprofiel, dit is een schets van welk werk passend is.
 • Met de informatie van profielschets en zoekprofiel gaan we aan de slag met de focus op de toekomst en je persoonlijke ontwikkeling. Waar gaan we ons op richten op de arbeidsmarkt, hoe wil de medewerker zich ontwikkelen en waar is daar de ruimte voor.
 • Durven en doen. We gaan aan de slag met het benaderen van bedrijven. Dit is een vorm van pragmatisch out of the box denken en doen.
 • Vervolgens gaan we aan de slag met het verbeteren van jouw sollicitatie instrumenten.
 • Uiteraard staan we uitgebreid stil bij de communicatieve vaardigheden, fysieke en persoonlijke presentatie en gespreksvoering vaardigheden.
 • Tenslotte gaan we jobhunten! Actief aan de slag met het vinden en pakken van de juiste baan/re-integratieplek.

Wat is het resultaat?

De medewerker is gereïntegreerd heeft een nieuwe baan gevonden of wordt voorgedragen voor een WIA uitkering of wordt overgenomen door het UWV.

Contact

Graag gaan we met u in gesprek over uw uitdagingen en de oplossingen die JobBootcamp kan bieden op het gebied van re-integratie spoor 2 en de concrete invulling van een traject. Dit hangt heel erg af van de (persoonlijke) situatie en de behoeften van werkgever en werknemer.

Neem hiervoor contact op met 030-227 03 96 of via info@jobbootcamp.nl. Wilt u liever door ons benaderd worden? Laat dan hiernaast uw gegevens achter.

Volg:
JobBootcamp | Lange Nieuwstraat 105 | 3512 PG Utrecht | tel. 030-227 03 96 | mail. info@jobbootcamp.nl