JobBootcamp

De Stagemarkt
De sector binnen jouw muren

Welke mogelijkheden- en kansen zijn er binnen de sector? Welke bedrijven zijn er en hoe verschillen die van elkaar? Een Stagemarkt is de ideale gelegenheid voor de studenten om contacten te leggen, informatie op te halen en zichzelf goed te presenteren aan het bedrijfsleven. Voor de onderwijsinstelling is het de kans om de relatie met het bedrijfsleven aan te halen, elkaar beter te leren kennen en vinden.

Waarom een Stagemarkt?

Een stagemarkt is een krachtig middel om bedrijven uit de sector binnen de vertrouwde muren van de opleiding te brengen. Hierdoor krijgen studenten een realistisch beeld van de personen achter de organisatie, wat natuurlijk direct kansen biedt om een stageplek te verwerven. Krijgen bedrijven een uitgelezen mogelijkheid om talentvolle werknemers van de toekomst in een vroeg stadium aan zich te binden.

Het bijkomende voordeel is dat de bedrijven er zijn om mee te sparren over bijvoorbeeld: hoe voegen we waarde aan elkaar toe en hoe blijven we elkaar vinden m.b.t. gastlessen, stages en innovaties in het vakgebied?

Wat gebeurt er op de stagemarkt?

Zoals op een echte markt komen vraag en aanbod bij elkaar. Studenten realiseren zich niet altijd dat zij niet alleen de vragende partij zijn maar ook veel te bieden hebben. Met een goed voorbereide pitch kunnen zij deze kans aangrijpen om een bedrijf te overtuigen van hun kwaliteiten.

Wij zorgen ervoor dat de beurs goed gevuld is met bedrijven uit de sector; van de kleinere specialisten tot en met de grotere en toonaangevende bedrijven. Uiteraard is het aan te bevelen om de stagemarkt nog aantrekkelijker te maken met bijvoorbeeld: bedrijfspresentaties, aandacht voor innovaties in de branche en speeddates.

Onze ervaring

Bedrijven uit de sector worden zichtbaar en bereikbaar voor studenten. Studenten gaan in een veilige omgeving zich oriënteren op- en contacten leggen met toekomstige stagebedrijven en werkgevers. Taal- en cultuurbarrières kunnen hier makkelijk worden overbrugd. Alle studenten krijgen zo dus een eerlijke en laagdrempelige kans om zichzelf in de schijnwerper te zetten bij organisaties uit hun sector. De relatie van de onderwijsinstelling met de sector wordt hechter en duurzamer.

Volg:
JobBootcamp | Lange Nieuwstraat 105 | 3512 PG Utrecht | tel. 030-227 03 96 | mail. info@jobbootcamp.nl