JobBootcamp

De Stagemarkt | Ontdek waarvoor je het allemaal doet

Studenten die (vroeg) in hun opleiding zitten hebben vaak nog geen duidelijk beeld hoe ‘het echte werkveld’ eruit ziet. Welke bedrijven zijn er en hoe verschillen die van elkaar? Welke mogelijkheden- en kansen zijn er binnen hun sector? Er lijkt een grote afstand te bestaan tussen de jongere studenten en het bedrijfsleven. Steeds vaker vormt het vinden van een passende stageplek een uitdaging voor deze toekomstige young professionals. Dan is een Stagemarkt een ideaal middel om contacten te leggen, informatie op te halen en jezelf goed te presenteren.

Waarom een Stagemarkt?

De stagemarkt is een netwerkdag voor studenten en stagebedrijven. Het is een krachtig middel om bedrijven uit de sector binnen de vertrouwde muren van de opleiding te brengen. De studenten leren mogelijke werkgevers binnen hun sector kennen en horen daarnaast ervaringen uit eerste hand van meegekomen stagiaires. Hierdoor krijgen zij een beeld van de personen achter de organisatie wat natuurlijk direct kansen biedt om een stageplek te verwerven.

Daarbij zorgen deze ontmoetingen ervoor dat bestaande vooroordelen niet langer van invloed zijn: wanneer bedrijven en studenten face to face met elkaar een gesprek aangaan, worden bestaande vooroordelen uit de weg geruimd.

Voorbereiding

Studenten worden intensief voorbereid op de stagemarkt. Zij hebben voorafgaand aan de stagemarkt de belangrijkste tools geleerd om op succesvolle wijze een professioneel (netwerk)gesprek te voeren. Bij aanvang van de stagemarkt, weten ze met welke stagebedrijven ze het gesprek aan willen gaan. Hun CV’s zijn toegespitst op de top drie van bedrijven waar hun voorkeur ligt en ze hebben relevante vragen voorbereid. Uiteraard zijn dit vragen waarvan de antwoorden niet op de landingspagina staan van de website van de betreffende organisatie!

Wat gebeurt er op de stagemarkt?

Zoals op een echte markt komen vraag en aanbod bij elkaar. Zoals vaak op markten is er een verrassend- en divers aanbod waar uit gekozen kan worden. Young professionals realiseren zich niet altijd dat zij niet alleen de vragende partij zijn maar ook veel te bieden hebben. De setting van een stagemarkt biedt hen de mogelijkheid om zich in een vertrouwde omgeving te presenteren aan verschillende bedrijven.

Met een goed voorbereide pitch kunnen zij deze kans aangrijpen om een bedrijf te overtuigen van hun kwaliteiten. Wanneer na een goed gesprek blijkt dat er een sterke match is met een bedrijf, kunnen zij deze mogelijkheid benutten door hun CV achter te laten. Vervolgens kan deze lijn voortgezet worden door direct een sollicitatiegesprek voor een stageplek in te plannen. Voor de aanwezige bedrijven is de stagemarkt een uitgelezen mogelijkheid om talentvolle werknemers van de toekomst in een vroeg stadium aan zich te binden.

Wat doet JobBootcamp?

Wij zorgen ervoor dat de beurs goed gevuld is met toonaangevende- en minder voor de hand liggende bedrijven uit de sector. Uiteraard is er de mogelijkheid om ‘s ochtends op de dag van de stagemarkt bedrijfspresentaties te organiseren. Dit biedt de kans om een paar bedrijven uit de sector extra te belichten en zo een gedetailleerd beeld te scheppen van wie zij zijn en wat zij doen. Om het extra interessant te maken kunnen wij tijdens de stagemarkt volwaardige sollicitatiegesprekken organiseren. Hoe mooi is het om na een leuke netwerkdag direct hiervan de vruchten te plukken door een stageplek te scoren!?

Voorafgaand aan de stagemarkt is er de mogelijkheid dat wij tickets uitreiken aan studenten die zich positief hebben laten zien tijdens onze trainingen. Een ticket geeft recht op een sollicitatiegesprek voor een stageplek bij een aanwezig bedrijf naar keuze. Wanneer de stagemarkt ingebed is in ons complete stageprogramma zijn deze tickets een krachtige externe motivator voor studenten om zich 100% in te spannen tijdens de trainingen.

Onze ervaring

Bedrijven uit de sector worden zichtbaar en bereikbaar voor studenten: zij worden in staat gesteld om in een veilige omgeving zich te oriënteren op- en contacten te leggen met toekomstige stagebedrijven en werkgevers. Taal- en cultuurbarrières zijn stukken makkelijker te overbruggen. Het eerste contact is namelijk face to face, niet via email of telefoon. Alle studenten krijgen hier dus een eerlijke kans om zichzelf in de schijnwerper te zetten bij organisaties uit hun sector.

Aanwezige bedrijven zijn regelmatig onder de indruk van de young professionals die zij op een stagemarkt spreken. Een resultaat van een gedegen en grondige voorbereiding. Daarbij zien wij, en krijgen we dat ook terug, dat de relatie van de onderwijsinstelling met de sector hechter en duurzamer wordt.

Onze ervaring is dat tot nu toe alle studenten die een ticket hebben verdiend in de loop van het trainingstraject op de stagemarkt direct een stageplek bemachtigen. Vanuit de bedrijven is er altijd grote waardering uitgesproken over de stagiaires die zij uit deze gesprekken aannemen.

Volg:
JobBootcamp | Lange Nieuwstraat 105 | 3512 PG Utrecht | tel. 030-227 03 96 | mail. info@jobbootcamp.nl