JobBootcamp

Train de Trainer – Workshop LOB

Een onderwijsinstelling is meestal een grote organisatie waarin mentoren, LOB/BPV docenten en coördinatoren samen de verantwoordelijkheid dragen voor het succesvol op stage krijgen van hun studenten. Het sollicitatieproces is een interdisciplinair proces. Dit betekent dat vanuit verschillende (onderwijs)disciplines kennis en vaardigheden vereist zijn om dit proces succesvol te kunnen doorlopen. Hieronder vallen uiteraard de klassieke sollicitatie instrumenten zoals het CV en motivatiebrief, maar ook het achterhalen van de intrinsieke motivatie en het ontdekken van de kernkwaliteiten van de student. Het kunnen formuleren van een persoonlijke pitch, het ontwikkelen en inzetten van het netwerk en jezelf op een sterke en overtuigende manier kunnen presenteren zijn eveneens essentiële onderdelen in dit proces.

De stakeholders

Het bijbrengen van deze relevante kennis- en vaardigheden op sollicitatiegebied wordt vaak verdeeld onder de docenten, mentoren en stagebegeleiders. Het is gebruikelijk dat de docenten Nederlands kennis aanreiken m.b.t. de vorm van het CV terwijl de mentor verantwoordelijk is voor de inhoud. Een ander persoon is dan weer verantwoordelijk voor de voorbereiding op het sollicitatiegesprek terwijl de stagecoördinator ervoor moet zorgen dat de studenten zich goed ingelezen hebben in het bedrijf en weten wat er van hen verwacht wordt. Een goede onderlinge afstemming is hier noodzakelijk om over alle linies één verhaal over te brengen naar de studenten. Alle betrokkenen moeten dus precies weten waar hun verantwoordelijkheden beginnen, eindigen en welke taken eraan gekoppeld zijn.

Onderlinge afstemming

Binnen grote organisaties kan dit echter nogal eens wat voeten in de aarde hebben om dit voor elkaar te krijgen. De verantwoordelijkheid voor het bijbrengen van eerder genoemde kennis en vaardigheden wordt verdeeld onder verschillende betrokken docenten. Het niveau van deze kennis en vaardigheden blijkt bij sommigen echter niet op adequaat niveau. Daarom is het vaak lastig om iedereen echt op een lijn te krijgen. De enige manier om een duurzame oplossing voor dit probleem te formuleren is het hele team te betrekken in het creëren van een oplossing. Dit creëert draagvlak onder de mensen die uiteindelijk de verantwoordelijkheid krijgen voor het implementeren van de oplossing.

De oplossing

Wij hebben een train de trainer workshop ontwikkeld met precies dat doel: het aanwezige team van docenten bewust maken van hoe het sollicitatieproces in elkaar zit en vervolgens eigenaar maken van een framework m.b.t. LOB/BPV die m.b.v. input vanuit team geformuleerd is. In dit framework krijgen alle betrokken heldere taken en verantwoordelijkheden toebedeeld, reeds aanwezige kwaliteiten en voorkeuren zijn hierbij sturend.

Programma workshop

1. Serious Gaming

Door het spelen van de serious game ‘Het Boerenleven’, een simulatie van het sollicitatieproces, ervaren de betrokken docenten zelf hoe dit proces werkt. Ook brengt deze serious game onbewuste gedragspatronen, op zowel individueel- als groepsniveau, naar boven. Deze gedeelde ervaring zorgt verbinding in de groep. Deze verbinding is noodzakelijk voor het omarmen van een nieuwe aanpak door de hele groep.

2. Gedragspatronen

Na de serious game activeren wij de deelnemers bewust na te denken over hun individuele gedragspatronen- en die van de groep. Dit doen wij d.m.v. een individueel assessment formulier die onbewuste voorkeuren m.b.t. rol binnen een team, communicatiestijl en gedragsstijl inzichtelijk maakt. Vervolgens halen we deze individuele inzichten op en bespreken deze met de groep.

3. Carrièrekompas

Daarna doorlopen we in groepen met alle deelnemers ons carrièrekompas. Deze tool stimuleert reflecteren over de kern van je innerlijke drijfveren. Verdiepend reflecteren over deze innerlijke drijfveren maakt duidelijk waarom een deelnemer wel of geen match is met zijn huidige functie/organisatie. Het doel van deze exercitie is de deelnemers laten begrijpen hoe deze tool werkt.

4. Framework LOB

Door middel van een brainstormsessie wordt in kaart gebracht welke onderdelen (kennis en vaardigheden) een student moet beheersen om effectief te zijn in het bemachtigen van een stageplek. Vervolgens worden deze onderdelen met de groep op een tijdlijn geplaatst. De tijdlijn begint op het moment dat de student begint aan z’n opleiding en loopt tot het moment dat hij of zij begint aan de eerste stage.

5. Taak- en rolverdeling

Wanneer dit framework compleet is wordt er met de groep een wenselijke rol- en taakverdeling gemaakt voor de verschillende onderdelen van de stagevoorbereiding. Dit framework kan als leidraad gezien worden voor de voorbereiding van studenten op het binnenhalen van een stage.

Volg:
JobBootcamp | Lange Nieuwstraat 105 | 3512 PG Utrecht | tel. 030-227 03 96 | mail. info@jobbootcamp.nl