JobBootcamp

Strategisch adviseren en beïnvloedingstechnieken

Deze training is er voor de professional die dagelijks moet adviseren vanuit de eigen expertise, kennis waarover de beslisser niet of onvoldoende beschikt. 

Wat gaan we doen?

We gaan aan de slag met de eigen effectiviteit. De deelnemers leren veel over zichzelf: taal-, systeem-  en gedragspatronen, verwachtingen en de invloed die ze zelf kunnen uitoefenen op het proces waar ze inzitten.

We helpen de deelnemers om te dealen met belemmerende overtuigingen of andersoortige drempels die ze ervaren. Naast het beïnvloeden van zichzelf leert de deelnemer hoe ze de gesprekspartner kunnen beïnvloeden en dit alles met een duidelijk kader; strategisch, tactisch en operationeel.

Hoe gaan we dat doen?

Het team bestaat uit twee trainers die ervoor zorgen dat de deelnemers echt leren en ervaringsgericht te werk gaan. We starten met ons huiswerk, we vragen de deelnemers naar hun ervaringen, kwaliteiten, valkuilen en leerbehoefte. Deze informatie gebruiken we om ons voor te bereiden.

De training bestaat uit vier dagdelen, waarin we aan de slag gaan met de eigen drempels en overtuigingen. Vanuit daar gaan we aan de slag met de eigen patronen, kennis en houding:

  1. Bewustwording en aan de slag met persoonlijke overtuigingen en drempels
  2. Aan de slag met de eigen patronen en vaardigheden
  3. Werken aan kennis, houding en vaardigheden
  4. Doorpakken op de geleerde vaardigheden en bezig met hoe houden we deze ontwikkeling vast, hoe ga ik organiseren dat ik de support krijg die ik nodig heb.

Resultaat

De deelnemers maken persoonlijke vorderingen zodat ze effectiever zijn om in voorkomende situaties sterker en overtuigender te zijn. Daarnaast zullen de deelnemers meer kennis en ervaring hebben om te begrijpen welke stappen er zijn in dergelijke situaties zodat ze de uitkomst beter kunnen beïnvloeden.


Volg:
JobBootcamp | Lange Nieuwstraat 105 | 3512 PG Utrecht | tel. 030-227 03 96 | mail. info@jobbootcamp.nl