JobBootcamp

Wet Werk en Zekerheid | WWZ

maart 24, 2015

Nieuwe regels voor ontslag, WW en flexibele contracten.

Sinds 1 januari 2015 zijn de eerste wijzigingen in het arbeidsrecht van kracht en er staan ons het komende jaar nog vele wijzigingen te wachten. Verantwoordelijk hiervoor is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Deze wet heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving. Wat zijn deze veranderingen en welke gevolgen heeft de WWZ in de praktijk voor werkgever en werknemer?

Wet Werk en Zekerheid | De WWZ

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is in 2014 aangenomen. Uitgangspunt voor deze wet is de wens van de regering om structurele verbeteringen aan te brengen in de regels op de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. De belangrijkste wijzigingen:

 • Het aangaan en beëindigen van flexibele contracten wordt aan meer regels gebonden, waarbij de werknemer meer zekerheid krijgt.
 • Bij onvrijwillig ontslag na een dienstverband van langer dan 2 jaar krijgt elke werknemer recht op een vergoeding.
 • De ontslagroute, via het Uitkeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) of kantonrechter, ligt vast. Deze kan niet meer gekozen worden.
 • Het recht op WW wordt ingeperkt in duur en opbouw.
 • NB: De veranderingen gaan niet tegelijk in:
  1-1-2015: Verandering regelgeving flexcontracten.
  1-7-2015: Keten tijdelijke contracten wordt beperkt, verandering ontslagregels, WW-regels m.b.t. passend werk.
  1-1-2016: Wijziging opbouw en duur WW.

  JobBootcamp gaat in gesprek met verschillende deskundigen om je te informeren over alle wijzigingen die al ingegaan zijn en alles wat ons nog te wachten staat.

  Interview Filip van Steensel

  In dit eerste interview bespreken we de WWZ als geheel. Wat wil de wetgever bereiken? Wat verandert er allemaal? Waarom voldoen de oude regels niet meer?

  Om hier een indruk te krijgen interviewen we HR-deskundige Filip van Steensel. Hij heeft ruime ervaring bij commerciële re-integratiebedrijven, maar ook jaren bij een vakbond gewerkt in de CAO-naleving. Door deze combinatie is hij gespecialiseerd in re-integratie en arbeidsverhoudingen en kan hij ons zeker meer vertellen.

 • Deel 1: WWZ algemeen, interview met HR-deskundige Filip van Steensel
 • Deel 2: WWZ en Flexrecht, interview met HR-deskundige Filip van Steensel
 • Deel 3: WWZ en Ontslagrecht, interview met HR-deskundige Filip van Steensel
 • Deel 4: WWZ Werkloosheidswet, interview met HR-deskundige Filip van Steensel
 • Lees je het interview over de veranderingen die de WWZ brengt liever op een later moment terug? Download het interview dan als PDF door hieronder je gegevens achter te laten. De download-link verschijnt automatisch onder het formulier na het invullen van je gegevens.

  Bedrijf

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Telefoonnummer

  Volg:
  JobBootcamp | Lange Nieuwstraat 105 | 3512 PG Utrecht | tel. 030-227 03 96 | mail. info@jobbootcamp.nl