JobBootcamp

Deel 1: WWZ algemeen, interview met HR-deskundige Filip van Steensel

maart 24, 2015

Wat is er zo bijzonder aan de verandering in het arbeidsrecht?

De WWZ is bedoeld om de regels aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen. Het ontslagrecht moet goedkoper en sneller en de positie van flexwerkers wordt versterkt. Hier hoort ook de snellere activering van werklozen vanuit de WW bij. Met de WWZ wordt een concrete stap gezet in de hervorming van het arbeidsrecht, zoals dat al langer op de politieke agenda staat. Aanpassing aan de veranderde arbeidsmarkt, omdat dit van wezenlijk belang is voor de economie als geheel.

We lezen veel tegenstrijdige berichten over arbeidsrechtelijke conflicten. De ene advocaat verwacht een toename van de conflicten terwijl de ander er juist minder verwacht. Hoe zie jij dit?

Meningen zullen verschillen zodra de belangen tegenstrijdig zijn. Als jij en ik het in een concreet twistpunt niet eens zijn over wat redelijkheid precies is, brengt deze term in de wet geen precies uitsluitsel. Dit geldt ook voor zwaarwegende belangen (zie bijvoorbeeld 'concurrentiebeding'). De wet noemt deze term, maar maakt niet expliciet wanneer daar sprake van is. In de praktijk zal jurisprudentie dit moeten uitwijzen. Je kunt nu niet inschatten of rechters bijvoorbeeld streng of mild gaan kijken naar het concurrentiebeding. Het scholingsrecht (zie ontslag/transitievergoeding) daarentegen wordt wel expliciet opgenomen in de WWZ, zodat er op dat punt minder discussie kan ontstaan.

Iedere wet heeft een uitgangspunt of 'gedachte'. Wat is er zo bijzonder aan deze?

De gedachte is dat de WWZ meer past bij de dynamische arbeidsmarkt van deze tijd. Het is steeds minder vanzelfsprekend dat je je hele carrière bij één werkgever blijft en automatisch een vast contract krijgt. Doorlopend investeren in de werknemer en diens aantrekkelijkheid voor de arbeidsmarkt wordt gestimuleerd, ook voor flexwerkers. Dit moet een positieve bijdrage leveren aan de economie.

Een ander belangrijk uitgangspunt lijkt de sturing op Goed Werknemers- en goed Werkgeverschap te zijn?

Ja, dat zijn belangrijke criteria. Uitgangspunt van de WWZ is dat de contractvorm daarin ook geen verschil moet maken. Flexwerkers verdienen, evenals vaste werknemers, goede arbeidsvoorwaarden. Gehoopt voordeel is dat flexwerkers hierdoor meer betrokken raken en gemotiveerd worden, wat een positief effect heeft op de te leveren prestaties. Dat is dan weer aantrekkelijk voor de werkgever.

Wat ik zelf heel opvallend vind aan de WWZ is dat er staat dat er meerdere malen kan worden afgeweken in de CAO. Ik heb het idee dat de vakbonden aan invloed hebben gewonnen. Klopt dat?

Het klopt dat er op sommige punten meer ruimte wordt geboden voor nadere invulling door de sociale partners en dat de overheid minder regelt.

Maar op andere onderwerpen in de wet wordt de mogelijkheid om per CAO af te wijken echter beperkt. Dit is ten gunste van de werknemer. Oproepkrachten kunnen bijvoorbeeld niet meer eindeloos uitsluitend voor gewerkte uren worden betaald.

Tot op heden is er in het arbeidsrecht een verschil gemaakt tussen 'ambtenaren' en 'burgers'. Geldt de WWZ ook voor ambtenaren?

De rechtspositie van ambtenaren staat hier vooralsnog buiten, maar er ligt momenteel wel een wetsvoorstel om ook dit onder het civiele arbeidsrecht onder te gaan brengen.

Is het concurrentiebeding sterker geworden of is het nog verder afgezwakt?

Voor flexcontracten wordt het beperkt. Alleen bij 'zwaarwegende bedrijfsbelangen' mag nog een concurrentiebeding worden opgenomen, anders niet. De werkgever zal dit schriftelijk aannemelijk moeten maken. Zoals gezegd: Het is lastig om te bepalen wat nu onder die zwaarwegendheid valt. Het moet in verhouding staan tot unieke kennis van de werknemer en de schade van het bedrijf.

Voor een vast contract blijven de regels ongewijzigd.

Het artikel ‘WWZ algemeen volgens HR-deskundige Filip van Steensel’ is onderdeel van een serie blogs over de WWZ. Lees meer over de WWZ volgens Filip van Steensel:

Lees je het interview over de veranderingen die de WWZ brengt liever op een later moment terug? Download het interview dan als PDF door hieronder je gegevens achter te laten. De download-link verschijnt automatisch onder het formulier na het invullen van je gegevens.

Bedrijf

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer

Volg:
JobBootcamp | Lange Nieuwstraat 105 | 3512 PG Utrecht | tel. 030-227 03 96 | mail. info@jobbootcamp.nl