JobBootcamp

Deel 2: WWZ en Flexrecht, interview met HR-deskundige Filip van Steensel

maart 24, 2015

Wat voor veranderingen in het onderscheid tussen de positie van de flexwerker en de positie van de werknemer met een vast contract staan ons te wachten?

De ongelijkheid tussen de flexwerker en de werknemer met een vast contract is op een aantal punten behoorlijk teruggebracht.
De flexwerker heeft met de WWZ meer rechten gekregen. De vaste werknemer levert vooral iets in aan mogelijke ontslagvergoeding. Per saldo heeft de vaste werknemer nog altijd meer zekerheid in vergelijking tot de flexwerker. Wel zijn er strengere regels die meer zekerheid moeten bieden voor tijdelijke contracten, oproepcontracten en uitzendcontracten.

Kun je mij vertellen wat die extra rechten voor de flexwerker zijn?

Een opsomming van de belangrijke punten die gewijzigd zijn:

  • Er is een schriftelijke aanzegtermijn voor de werkgever bij einde tijdelijk contract. Doet werk-gever dit niet dan zal dat op straffe zijn van 1 maandsalaris. In de praktijk zal je waarschijnlijk gaan zien dat werkgever direct bij aanvang een aanzegging doet. Mocht hij toch willen verlengen, moet hij dat wel tijdig bevestigen.
  • Er is geen proeftijd bij contract korter dan 6 maanden. Te verwachten is dat werkgever tijdelijke contracten aan gaat bieden van 1 of 2 maanden, of 7 maanden met wél proeftijd.
  • Concurrentiebeding wordt beperkt en geldt alleen bij 'zwaarwegend bedrijfsbelang'
  • Ketenbepaling max. 3 contracten in 2 jaar, onderbreking max. 6 maanden

De positie van flexwerkers is er dus op vooruit gegaan?

Ja, die zou er op vooruit moeten gaan. Voorheen waren de regels voor werknemers in loondienst: maximaal 3 tijdelijke contracten met een totale loopduur van in totaal maximaal 3 jaar. Vond er in het verleden na deze periode verlenging plaats dan was dat verplicht een vast contract. Dit wordt in de WWZ beperkt. De maximale periode is teruggebracht naar 2 jaar (nog wel 3 contracten). Hiervan mag nog steeds wel per CAO worden afgeweken. Deze nieuwe regels zouden moeten leiden tot een snellere vaste aanstelling. Of dit gewenste effect ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden zal de tijd leren.

Voor oproep-, nuluren- en min/max-contracten wordt de mogelijkheid om af te wijken van de CAO juist beperkt, in het voordeel van de flexwerker. Voorheen kon de periode van 'geen werk=geen loon' onbeperkt worden verlengd in de CAO. Dat is nu in principe nog maximaal 6 maanden mogelijk. Alleen voor specifieke werkzaamheden die incidenteel van aard zijn mag dit per CAO worden verlengd. In alle andere gevallen geldt: als er geen werk is en de oorzaak ligt bij werkgever, dan dient deze toch loon te betalen.

Verder is er het uitzendbeding, wat heel kenmerkend voor uitzendwerk is: de overeenkomst stopt als het inlenen stopt. In principe is dit de eerste 26 weken van toepassing. Deze periode kon voorheen onbeperkt worden verlengd per CAO. Nu is de maximaal toegestane verlening bij CAO gesteld op 78 weken.

Voorheen zagen we dat na 3 jaar veel mensen er even 3 maanden tussenuit gingen en dan terug kwamen. Kan dat nog steeds?

Dat is de ketenbepaling voor tijdelijke contracten. Nee op deze manier kan dat niet meer. De keten mag pas opnieuw starten na meer dan 6 maanden onderbreking. Zoals gezegd is het idee dat hierdoor eerder een vast contract zal worden aangeboden. De vraag is of werkgevers dat nu ineens gaan doen, of met andere creatieve oplossingen komen.

Het artikel ‘WWZ algemeen volgens HR-deskundige Filip van Steensel’ is onderdeel van een serie blogs over de WWZ. Lees meer over de WWZ volgens Filip van Steensel:

 

Update 19-11-2015
“Uit een uitspraak van de kantonrechter d.d. 13 mei 2015 blijkt dat de werkgever ervoor kan kiezen om de aanzegtermijn direct in de arbeidsovereenkomst op te nemen. De rechter geeft ook aan dat in de nieuwe situatie, de inwerkingtreding van de aanzegtermijn per 1 januari 2015, de rechter tot dezelfde uitspraak was gekomen. Een aanzegtermijn opnemen in de arbeidsovereenkomst is toegestaan.” (Diana Simons op intermediair.nl, lees het gehele artikel hier)

Lees je het interview over de veranderingen die de WWZ brengt liever op een later moment terug? Download het interview dan als PDF door hieronder je gegevens achter te laten. De download-link verschijnt automatisch onder het formulier na het invullen van je gegevens.

Bedrijf

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Telefoonnummer

Volg:
JobBootcamp | Lange Nieuwstraat 105 | 3512 PG Utrecht | tel. 030-227 03 96 | mail. info@jobbootcamp.nl